Nr telefonu: 668-858-437

Dla Klienta

Jak napisać BRIEF:

Dobry brief tworzy się po to, aby klient przedstawił agencji najpełniejszy obraz firmy i produktu. Pełny, a jednocześnie rzeczowy i klarowny opis jest ważny zarówno dla agencji, z którą współpracujemy od pewnego czasu – przecież każdy projekt jest inny, inny projekt to nowy projekt, mogły zmienić się oczekiwania lub sytuacja na rynku – jak również dla agencji, która pierwszy raz spotyka się z naszą firmą i naszymi produktami. Istotne jest, aby brief był pisany językiem przystępnym. Nie należy używać języka fachowego, specjalistyczne słownictwo musi być
wytłumaczone i rozpisane językiem potocznym.
Brak świadomości briefu, jako narzędzia jest powodem tworzenia złych briefów lub nie tworzenia ich w ogóle. Brief odgrywa zasadniczą rolę w komunikacji klienta z
agencją i stanowi podstawę do zrealizowania zgodnego z wymaganiami i
oczekiwaniami projektu. Zadaniem agencji jest dostarczyć klientowi produkt finalny,
który spełnia jego wymagania w 200%, jednakże klient powinien dać agencji
podwaliny projektu i szkic oczekiwań właśnie w postaci briefu. To klient zna
najlepiej swój produkt, swoją firmę, a także jej otoczenie. Pisanie briefu „na
kolanie” nie przyniesie zamierzonego efektu.
Dobrą radą byłoby: pisz brief zawsze tak, jakby to był Twój brief, dla nieznajomej
agencji i pamiętaj od właściwych informacji w nich zawartych zależy zrealizowanie
dobrej reklamy i sukces Twojej firmy! Wprowadź agencję w świat Twojego
produktu.

Standardowy, brief agencyjny powinien

zawierać następujące informacje:

 Informacje o zlecającym
 Informacje o projekcie
 Opis stanu obecnego
 Opis produktów lub marek, których kampania dotyczy
√ Określenie celów, jakie zamierzamy osiągnąć
√ Opis naszej strategii
 Charakterystykę naszego rynku oraz naszej konkurencji
 Charakterystykę adresata kampanii
√ Sposoby oceny realizacji celów kampanii
√ Elementy niezbędne konieczne do zawarcia w
realizowanym projekcie
 Określony budżet
 Określony czas realizacji projektu
 Sposób odbioru zrealizowanego projektu

Więcej informacji uzyskasz klikając link : brief (1)

 

Dokładną cenę uzyskasz wypełniając formularz kontaktowy.