Tablicje informacyjne

Tablice są prototypami robionymi na potrzeby doskonalenia i usprawnienia produkcji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy BHP nakazują, by we wszystkich miejscach i obiektach, w których przebywają ludzie, znalazły się stosowne znaki i instrukcje, które ostrzegą przed niebezpieczeństwem lub poinformują, jak postępować w razie zagrożenia zdrowia lub życia. U nas zamówią Państwo nie tylko profesjonalne instrukcje BHP, ale i doskonale je uzupełniające znaki nakazu – piktogramy z kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy. Sprzedajemy profesjonalnie zaprojektowane, czytelne, dostępne w różnych wymiarach i drukowane na folii lub PCV znaki. Doskonale sprawdzają się one w różnych typach obiektów, halach, magazynach, fabrykach czy nawet na placach budowy.